TERUGBLIK

... op voorbije activiteiten

19-05-2024: Levensloop Leuven

Op 19 mei 2024 kon je SmakSmak vinden op het jaarlijkse evenement Levensloop Leuven.

Levensloop is de solidariteitsbeweging van Stichting tegen Kanker dat vechters – mensen met of na kanker – viert, in de bloemetjes zet en via evenementen geld inzamelt.

Mich, Simone en Viviane bemanden onze infostand in het Levensloopdorp.

De SmakSmakkers op Levensloop Leuven met v.l.n.r: Viviane, Mich en Simone

Het was SmakSmak’s eerste deelname. Het evenement bood een uitstekende gelegenheid om te netwerken met collega’s van andere lotgenotengroepen en om SmakSmak bij lotgenoten te introduceren.

Kortom, een leerrijke ervaring met waardevolle contacten en aangename gesprekken.

30-03-2024: Financiële tegemoetkomingen voor kankerpatiënten

Op zaterdag 30 maart jl. hielden we in Oud-Heverlee een infosessie over financiële tegemoetkomingen voor kankerpatiënten.

In België heb je als kankerpatiënt recht op heel wat tegemoetkomingen en bijstand. Sommige worden automatisch toegepast, andere moet je zelf aanvragen. Het vergt vaak veel tijd en inspanningen om uit te zoeken welke tussenkomsten er bestaan, op welke je recht hebt en hoe je ze verkrijgt.

SmakSmak voorzitster Viviane Vermeire leidde de sessie in.

Katja Neyrinck, maatschappelijk werker bij CM, maakte ons wegwijs in het kluwen van sociale en financiële voorzieningen. Tijdens en na haar uiteenzetting kon iedereen specifieke, gerichte vragen stellen.

Katja was zo vriendelijk om ons haar presentatie met ons te delen. Je kan haar PowerPoint hier downloaden.

Aansluitend stelde Kaat Van Bosstraeten van Kom op tegen Kanker haar luisteronderzoek Kopzorgen voor en solliciteerde ze onder de aanwezigen met veel succes naar kandidaten om hieraan deel te nemen. Graag willen we ook hier nog eens een extra oproep doen. De onderzoeksresultaten zullen ons en onze lotgenoten zeker ten goede komen. Meer details over het onderzoek en hoe je kan deelnemen lees je op komtoptegenkanker.be/kopzorgen.

Daarna was er ruime gelegenheid tot lotgenotencontact. Zowat alle aanwezigen bleven enkele uurtjes gezellig nakeuvelen bij een lichte lunch van lekkere, malse broodjes en een overheerlijk soepje van Roos.

Deze fijne dag was alweer te snel om en iedereen keek alweer uit naar ons volgend treffen. Meer daarover lees je op onze activiteitenpagina.

25-11-2023: Themavoormiddag over mondkanker

Op zaterdag 25 november 2023 trapte SmakSmak haar werking af met haar allereerste activiteit. In samenwerking met het IOMFCOT hielden we een themavoormiddag rond mondkanker en we hadden enkele topexperten als gastspreker uitgenodigd. De samenkomst vond plaats in de gebouwen van Onderwijs en Navorsing van het UZ Leuven.

Dhr. Bart Vandekerkhove van het IOMFCOT leidde de sprekers in.

Dr. Michel Bila, staflid MKA van het UZ Leuven, schetste de actuele medische kennis over ontstaan en behandeling van mondkanker.

Mevr. Yasmine Antonis, psychologe bij oncologie en eveneens verbonden aan het UZL, gaf ons inzicht in de psychosociale impact van mondkanker en hoe we daar kunnen mee omgaan.

Mevr. Viviane Vermeire, voortzitster van SmakSmak, zette de werking, doelstellingen en toekomstplannen van onze vzw uiteen en lichtte de motieven en motivatie van onze medewerkers toe.

Last but not least werden twee dames in de bloemetjes gezet: Mevr. Diane Mandelings, experte lotgenotengroepen bij Kom op tegen Kanker, voor haar doortastende hulp en steun bij het opstarten van vzw SmakSmak en Lynn Christiaens, oncologisch verpleegkundige afdeling MKA van het UZ Leuven, voor de intense samenwerking en het faciliteren van onze werking.

De themavoormiddag was alvast een succes: we mochten heel wat lotgenoten en hun naasten verwelkomen.

Na de presentaties was er gelegenheid tot lotgenotencontact bij een hapje en een drankje. De sfeer zat goed, het contact deed deugd en er werden banden gesmeed.

We danken alle lotgenoten, hun naasten, zorgverleners en andere deelnemers voor hun aanwezigheid, de gastsprekers voor hun expertise en boeiende presentaties en het IOMFCOT voor de logistieke ondersteuning en de prettige samenwerking.

De SmakSmakkers met v.l.n.r: Eric, Mich, Simone, Viviane en Roos

Met de steun en medewerking van: